Nieuws

THE KEY TO GETTING PEOPLE TO FOLLOW YOU IS TO KNOW WHERE YOU ARE GOING.
 
image

2019

Promisin wenst iedereen een gezond en gelukkig 2019!

 
 
image

2018 is een jaar van verder bouwen met bestaande klanten


ZOL Genk doet beroep op Promisin om Chipsoft EPD voor de nucleaire afdeling te helpen uitrollen en na de livegang verder te helpen optimaliseren, zowel voor radiologie als voor nucleaire geneeskunde. Daarna staat de communicatie met zorgverstrekkers en andere ziekenhuizen voor het delen van resultaten op het programma, alsook de uitfasering van een aantal oude software applicaties, waarvoor met een workflow engine tool processen worden uitgewerkt en geautomatiseerd. Hier zijn proces-project- en change management de noodzakelijke skills waarvoor ze op Sindy beroep doen.


Ook de firma Amaron werkt in 2018 verder met Sindy samen om operationeel te professionaliseren en om het business development van hun workflow platform “WORKFLOWER” te helpen realiseren.


Rond de zomertijd schrijft Sindy 2 business plannen voor de uitbouw van de gezondheidspoot van Vias Institute.

 
 
image

Ook de opdrachten van het tweede semester van 2017 zijn gevarieerd en boeiend


ZOL Genk blijft een trouwe klant met nieuwe projectondersteuning op de dienst radiologie (nazorg EPD, afbouw IMPAX naar Enterprise Imaging) en de begeleiding van EPD bij Nucleaire geneeskunde.


Het welgekende bedrijf Amaron dat staat voor connectiviteit, medische beeldvorming, procesintegratie & eHealth heeft een samenwerking opgestart om een aantal werkdomeinen verder uit te bouwen met PROMiSIN.
 
 
image

Het eerste semester van 2017 was vol positieve realisaties


Het project “EPD radiologie werkgroep” van ZOL Genk is succesvol live gegaan in mei 2017.


In het traject met Life Expert Centre te Leuven, een nieuw ambulant referentiecentrum dat staat voor “starting life – lifelong care” werd een strategisch en tactisch plan opgesteld en werden de dagelijkse operationele taken aangepakt om op een gestructureerde manier geborgde professionele zorgverlening te kunnen laten leveren door de medische experts die daar hun consultaties en onderzoeken uitvoeren.


PROMiSIN werd gevraagd om een opleiding procesmanagement te geven voor de Katholieke hogeschool VIVES aan hoofden sterilisatie die een management opleiding volgen.
 
 
image

PROMiSIN heeft de kaap van 1 jaar overschreden


en dankt al haar klanten voor de fijne samenwerking en het vertrouwen om met haar in zee te gaan.

Voor iedereen een gezond en succesvol 2017 gewenst!
 
 
image

Het jaar 2016 getuigt van mooie realisaties


PROMiSIN supporteert de implementatie van Chipsoft EPD
ZOL Genk implementeert het EPD van Chipsoft en heeft voor de werkgroep radiologie een persoon nodig met kennis van PACS, RIS en EPD die het transitieproject in goede banen kan helpen leiden.
Project- en proces management, productkennis (technisch en functioneel) en het netwerk met Agfa zijn hier de belangrijkste deliverables van de 6 maanden durende opdracht die ook nog het eerste kwartaal van 2017 zal doorlopen.


PROMiSIN helpt mee aan ziekenhuis IT strategie.
Een Brussels ziekenhuis vraagt om support bij het verzamelen van de externe pijlers voor hun IT Strategie en het dieper uitspitten van een paar belangrijk gekozen focuspunten van de IT strategie, gelinkt met de beleidsnota Gezondheidszorg van Maggie De Block.
 
 
image

PROMiSIN groeit over de grenzen


Een Nederlands ziekenhuis vroeg om een team waarin zich spanningen voordoen te optimaliseren qua organisatie & teamspirit.
Persoonlijke gesprekken en een workflow analyse en observatie hebben geleid tot het opstellen van een afdelingsstrategie waardoor de organisatie-set-up kan worden gedefinieerd samen met de medewerkers en daardoor betere draagkracht en teamwerk mogelijk wordt.
 
 
image

PROMiSIN uit de startblokken


PROMiSIN gaat van start, en heeft snel haar eerste opdracht dankzij de samenwerking met de consulting firma Nova Reperta, in de wacht gesleept.


Voor ZNA in Antwerpen zal ze voor het nieuwbouwziekenhuis, samen met de verhuizende teams en ZNA proceseigenaars, werken aan de processen voor de zorgorganisatie die in de nieuwe infrastructuur een innoverende en efficiënte manier van werken waarbij de patiënt centraal staat, zullen moeten garanderen.
De opdracht verloopt in nauwe samenwerking met de bouw project manager en de transitie manager die ZNA voor deze unieke opdracht hebben aangesteld.
Key in dit verhaal zijn de ZNA medewerkers zelf die naast hun drukke dagtaak ook dit project erbij moeten nemen. Dus een goede aanpak vinden die niet te extra belastend is voor hen, is cruciaal in deze opdracht.