Wat ik doe

LOOK FOR THE POTENTIAL IN OTHER PEOPLE.
 
image Mijn kwaliteiten gepolijst door 'ervaring en leren' bieden me de mogelijkheid om u als klant bewust te begeleiden in projecten, processen, verandertrajecten, product-ontwikkeling, systeemmanagement & audits, invullen van tijdelijke managementposities,…
Samen brengen we een 'verbinding' tot stand van noden & wensen, van mensen, van processen, van systemen, van veranderingsstappen…

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende diensten die PROMiSIN levert. Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving.
 
 

PROces management

PROMiSIN helpt om uw organisatie een hogere klanttevredenheid en kwaliteit te laten bereiken via organisatorische efficiëntieverbeteringen door toepassing van BPM-en lean methodieken.

-To manage is to work the process, to lead is to own the process. Obstacles are just nature’s way of showing us what we can do.-
 
 

Change management

PROMiSIN geeft u inzicht en reikt concrete middelen aan om met zelfvertrouwen nieuwe situaties tegemoet te treden en uit verandering nieuwe kansen te scheppen, zowel thuis als op het werk. We gebruiken change methodologieën afgestemd op de noden van de klant.

-The key to change... is to let go of fear. Be the change you want to see.-
 
 

PROject management

PROMiSIN levert project management services die de planmatige, strategische en sociale uitdagingen bij het opzetten en uitvoeren van projecten aanpakken. Gebaseerd op heel veel ervaring uit de praktijk, verzekeren we u van een directe impact op uw eindresultaten, dit via PMBOK (PMI) of Prince 2 methodologieën met sterke focus op mensen resultaten laten boeken in project teams en veranderingsstappen helpen initiëren.

-Don't be the subject of your project. Be the verb.-
 
 

PROgramma management

PROMiSIN biedt programma management services door het bundelen van de resultaten van meerdere projecten om uw strategische doelstellingen te realiseren. Het resultaat is een geïntegreerde aanpak waarbij de afhankelijkheden tussen projecten in kaart gebracht worden, de juiste prioriteiten gesteld zijn en alles voorbereid wordt om complexe veranderingen te kunnen doorvoeren.

-The key to getting people to follow you is to know where you are going.-
 
 

PMO management

PROMiSIN biedt PMO services door het ontwikkelen, uitdragen en onderhouden van projectmanagement in al haar facetten. PROMiSIN zet een PMO op die de drijvende én sturende kracht achter uw projecten is.

-Make sure that other people benefit by following your lead.-
 
 

PROduct & Portfolio management

PROMiSIN biedt u de ondersteuning in het succesvol lanceren van nieuwe producten of diensten op de markt door de coördinatie van alle ins en outs van de producten en uw portfolio, zowel operationeel als strategisch.

-Every problem is an opportunity being mishandled.-
 
 

ISO9001 kwaliteitsmanagement

PROMiSIN helpt je om een ISO9001 kwaliteitssysteem op te zetten en te onderhouden en kwaliteitsideeën- of projecten te realiseren.

-We make QUALITY…..please make your share!-
 
 

ISO9001 auditor

PROMiSIN kan je organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van interne audits om je opgezette ISO9001 kwaliteitssysteem te valideren via interne audits of om mensen van je organisatie tot interne auditors op te leiden.PROMiSIN doet ook audits op vraag van certificatie organisaties.